Opgraven en herbegraven of cremeren?

Wilt u een overledene laten opgraven om deze op een andere plaats te herbegraven of alsnog te laten cremeren? U hebt hiervoor altijd toestemming nodig van de rechthebbende op het graf.

Behalve toestemming van de rechthebbende(n) moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. De burgemeester beoordeelt de aanvraag en beslist of de vergunning verleend wordt. De vergunning wordt afgegeven onder strikte voorwaarden.