Pacemaker, ICD

Een pacemaker is een klein apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht om het ritme van het hart in de gaten te houden en – als dat nodig is – bij te sturen.

Bij begraven mag deze pacemaker blijven zitten maar bij cremeren moet deze worden verwijdert

Micra pacemaker

In tegenstelling tot een standaardpacemaker ‒ die wordt ingebracht in de bovenborst van de patiënt met daarop aangesloten geleidingsdraad/draden die in het hart wordt/worden geplaatst ‒ wordt de Micra in zijn geheel in het hart van de patiënt geïmplanteerd.

Bij cremeren mag deze pacemaker wel blijven zitten.